Index Capital

Veiligheid

Onze waarborgen

Wanneer u uw vermogen aan Index Capital toevertrouwd, kunt u erop vertrouwen dat uw gelden 100% veilig zijn. We stellen hierna de belangrijkste vragen als het gaat om veiligheid. Èn: we geven meteen het antwoord.

Kunnen de mensen van Index Capital aan mijn geld komen?

Nee, dat kan niet. We openen een nieuwe rekening op uw naam met een eigen unieke IBAN nummer. Gelden kunnen alleen maar worden weggeboekt naar een door uzelf opgegeven rekeningnummer op naam van uzelf. Anders gezegd: U houdt altijd volledig beschikking over uw geld en effecten. Wij kunnen uitsluitend beleggen binnen de grenzen van het beleggingsprofiel dat met u is afgesproken. En dat is precies waarvoor u ons in de arm neemt.

Hoe veilig is mijn geld bij Binck Bank?

Binck Bank heeft een wezenlijk ander risicoprofiel vergeleken met een traditionele Nederlandse bank. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Binck Bank geen zakelijke kredieten en hypotheken verstrekt. Maar los van de soliditeit van Binck Bank, geldt dat uw belegde vermogen altijd veilig is, zie de vraag hierna.

Wat gebeurt er met mijn vermogen als Binck Bank failliet gaat?

Als Binck Bank (of welke bank dan ook) failliet gaat heeft dat geen gevolg voor uw belegde vermogen. Effectenvermogens staan namelijk nooit op de balans van een bank. Dit is bij wet geregeld. Bij faillissement van een bank is uw belegde vermogen dan ook altijd ‘automatisch’ veilig. Voor liquide vermogens (denk aan spaargeld en deposito’s) geldt het depositogarantiestelsel. Als Binck Bank failliet gaat, garandeert De Nederlandsche Bank een bedrag per rekeninghouder van maximaal € 100.000. Dit geldt voor alle banken met een vergunning in Nederland, dus ook voor Binck Bank.

Wat gebeurt er met mijn vermogen als Index Capital failliet gaat?

Helemaal niets. Uw beleggingen staan op uw naam bij Binck Bank en daar verandert niets aan. Natuurlijk kunt u op dat moment zelf bepalen of u wilt dat Binck Bank uw beleggingen gaat beheren, danwel dat u uw beleggingen overboekt naar een andere bank of andere vermogensbeheerder.

Heeft Index Capital alle benodigde vergunningen?

Jazeker! Index Capital heeft een vergunning als beleggingsonderneming op basis waarvan wij uw vermogen mogen beheren. De vergunning is verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële sector in Nederland. Daarnaast valt Index Capital onder doorlopend prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB ziet toe op de soliditeit van de financiële sector. 


Hoe heeft Index Capital haar compliance geregeld?

Meer dan uitstekend. Naast een eigen interne compliance officer maken wij gebruik van Charco & Dique. Charco & Dique is een onafhankelijke onderneming die gespecialiseerd is in compliance bij beleggingsondernemingen. Zij controleert of Index Capital voortdurend voldoet aan de door de toezichtshouders opgelegde eisen voor wat betreft administratieve organisatie en interne controle. Zo borgen wij samen een integere dienstverlening.

Dus beleggen bij Index Capital is even veilig als beleggen bij een (private) bank?

Inderdaad, voor wat betreft veiligheid is er geen enkel verschil.

Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook ’s avonds of in het weekend (wij vinden werken namelijk leuk). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!


Neem direct contact op

Index Capital

Paul Kramer

06-24555331 [email protected]

of stuur een bericht

  Contactgegevens

  Index Capital

  Index Capital Vermogensbeheer
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  076-7676555 [email protected]

  Vestigingen in Nederland

  Index capital - Vestiging Breda
  Breda (hoofdkantoor)
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Amsterdam
  Amsterdam (bezoekadres)
  Burg. Stramanweg 102
  1101 AA Amsterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Rotterdam
  Rotterdam (bezoekadres)
  Westblaak 180
  3012 KN Rotterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Utrecht
  Utrecht (bezoekadres)
  Weg der Verenigde Naties 1
  3527 KT Utrecht

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Den Haag
  Den Haag (bezoekadres)
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

  Route in Google Maps

  Vestigingen in België

  Index capital - Vestiging Antwerpen
  Antwerpen (bezoekadres)
  Noorderlaan 147
  2030 Antwerpen

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Brussel
  Brussel (bezoekadres)
  Avenue Louise 65
  1050 Brussel

  Route in Google Maps