Veiligheid

Onze waarborgen

Wanneer u uw vermogen aan Index Capital toevertrouwt, kunt u erop vertrouwen dat uw gelden 100% veilig zijn. We stellen hierna de belangrijkste vragen als het gaat om veiligheid. Èn: we geven meteen het antwoord.

Kunnen de mensen van Index Capital aan mijn geld komen?

Nee, dat kan niet. We openen een nieuwe rekening op uw naam met een eigen unieke IBAN nummer. Gelden kunnen alleen maar worden weggeboekt naar een door uzelf opgegeven rekeningnummer op naam van uzelf. Anders gezegd: U houdt altijd volledig beschikking over uw geld en effecten. Wij kunnen uitsluitend beleggen binnen de grenzen van het beleggingsprofiel dat met u is afgesproken. En dat is precies waarvoor u ons in de arm neemt.

Hoe veilig is mijn geld bij Binck Bank?

Binck Bank heeft een wezenlijk ander risicoprofiel vergeleken met een traditionele Nederlandse bank. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Binck Bank geen zakelijke kredieten en hypotheken verstrekt. Maar los van de soliditeit van Binck Bank, geldt dat uw belegde vermogen altijd veilig is, zie de vraag hierna.

Wat gebeurt er met mijn vermogen als Binck Bank failliet gaat?

Als Binck Bank (of welke bank dan ook) failliet gaat heeft dat geen gevolg voor uw belegde vermogen. Effectenvermogens staan namelijk nooit op de balans van een bank. Dit is bij wet geregeld. Bij faillissement van een bank is uw belegde vermogen dan ook altijd 'automatisch' veilig. Voor liquide vermogens (denk aan spaargeld en deposito’s) geldt het depositogarantiestelsel. Als Binck Bank failliet gaat, garandeert De Nederlandsche Bank een bedrag per rekeninghouder van maximaal € 100.000. Dit geldt voor alle banken met een vergunning in Nederland, dus ook voor Binck Bank.

Wat gebeurt er met mijn vermogen als Index Capital failliet gaat?

Helemaal niets. Uw beleggingen staan op uw naam bij Binck Bank en daar verandert niets aan. Natuurlijk kunt u op dat moment zelf bepalen of u wilt dat Binck Bank uw beleggingen gaat beheren, danwel dat u uw beleggingen overboekt naar een andere bank of andere vermogensbeheerder.

Heeft Index Capital alle benodigde vergunningen?

Jazeker! Index Capital heeft een vergunning als beleggingsonderneming op basis waarvan wij uw vermogen mogen beheren. De vergunning is verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële sector in Nederland. Daarnaast valt Index Capital onder doorlopend prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB ziet toe op de soliditeit van de financiële sector. 

Hoe heeft Index Capital haar compliance geregeld?

Meer dan uitstekend. Naast een eigen interne compliance officer maken wij gebruik van Charco & Dique. Charco & Dique is een onafhankelijke onderneming die gespecialiseerd is in compliance bij beleggingsondernemingen. Zij controleert of Index Capital voortdurend voldoet aan de door de toezichtshouders opgelegde eisen voor wat betreft administratieve organisatie en interne controle. Zo borgen wij samen een integere dienstverlening.

Dus beleggen bij Index Capital is even veilig als beleggen bij een (private) bank?

Inderdaad, voor wat betreft veiligheid is er geen enkel verschil.

Lees meer over "Indexbeleggen" :

  1. Wat is indexbeleggen?
  2. Beginnen met beleggen
  3. Experts over indexbeleggen
  4. Feiten en Cijfers
  5. Het effect van kosten...
  6. Veiligheid
  7. Kan ik het ook gewoon zelf?

Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook 's avonds of in het weekend (en nee, dat is echt geen enkel probleem). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!
Neem direct contact op

contact_met_index_capital

Hans Dubbeldam
+31-628332190
hans@indexcapital.nl

of stuur een bericht

Contactgegevens

contact_met_index_capital

Index Capital Vermogensbeheer
Marksingel 2f
4811 NV Breda
076-7676555
info@indexcapital.nl
Waar zullen we elkaar in Nederland ontmoeten?

Foto locatie Breda Breda
(hoofdkantoor)
Marksingel 2f
4811 NV Breda
Route in Google Maps
Foto locatie Amsterdam Amsterdam
(bezoekadres)
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE Amsterdam
Route in Google Maps
Foto locatie Utrecht Utrecht
(bezoekadres)
Oreliuslaan 850
3528 BB Utrecht
Route in Google Maps
Foto locatie Hilversum Hilversum
(bezoekadres)
Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
Route in Google Maps
Foto locatie Maastricht Maastricht
(bezoekadres)
Wim Duisenbergplants. 31
6221 SE Maastricht
Route in Google Maps


Waar zullen we elkaar in België ontmoeten?

Foto locatie Breda Antwerpen
(bezoekadres)
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen
Route in Google Maps
Foto locatie Breda Brussel
(bezoekadres)
Avenue Louise 65
1050 Brussel
Route in Google Maps