Index Capital

Informatie over de Index Capital beleggingsprofielen

Opmerkingen vooraf: in de beschrijving van onderstaande beleggingsprofielen zijn geen liquiditeiten opgenomen. In werkelijkheid zal elke beleggingsportefeuille echter een marginaal % liquiditeiten bevatten. De informatie in deze bijlage ten aanzien van de rendements- en risicokarakteristieken van de beleggingsprofielen heeft betrekking op de reguliere modelportefeuilles van Index Capital met een portefeuilleomvang > € 500.000. Voor specifieke maatwerkportefeuilles gelden andere uitkomsten. Deze wijken overigens veelal slechts marginaal af.

De beleggingsprofielen

Zeer defensief

Voor u is vooral het grotendeels beschermen van uw vermogen belangrijk. U streeft naar een iets beter rendement dan u met een spaarrekening zou realiseren. Er wordt zeer beperkt belegd in aandelen. Risico’s wilt u zoveel mogelijk vermijden, maar u beseft dat het vermogen in een jaar in waarde kan dalen. De aanbevolen minimale beleggingshorizon bij dit profiel bedraagt 3 jaar. Het netto prognoserendement op langere termijn (dus na alle kosten) bij dit beleggingsprofiel bedraagt ca. 1,1 % per jaar.

Defensief

Voor u is het beschermen van uw vermogen belangrijk. Echter, wetende dat aandelen op de langere termijn een hoger rendement kunnen opleveren, bent u bereid een beperkt risico met uw vermogen te lopen om op lange termijn enige vermogensgroei te kunnen realiseren. U beseft dat uw vermogen in een jaar in waarde kan dalen. De aanbevolen minimale beleggingshorizon bij dit profiel bedraagt 5 jaar. Het netto prognoserendement op langere termijn (dus na alle kosten) bij dit beleggingsprofiel bedraagt ca. 2,8% per jaar.

Matig Defensief

U bent bereid een gemiddeld risico met uw vermogen te lopen. U bent evenwichtig belegd in aandelen en obligaties. U streeft hiermee naar vermogensgroei op lange termijn (aandelen) in combinatie met het beperken van risico’s (obligaties). U beseft dat uw vermogen in enkele achtereenvolgende jaren in waarde kan dalen. De aanbevolen minimale beleggingshorizon bij dit profiel bedraagt 7 jaar. Het netto prognoserendement op langere termijn (dus na alle kosten) bij dit beleggingsprofiel bedraagt ca. 4,0% per jaar.

Matig Offensief

U weet de risico’s van beleggen in aandelen goed in te schatten en weet welke kansen daar tegenover staan. U streeft voornamelijk naar vermogensgroei op de wat lange termijn en om dit doel te bereiken bent u bereid een iets hoger dan gemiddeld risico met uw vermogen te lopen. U beseft dat uw vermogen in enkele achtereenvolgende jaren in waarde kan dalen. De aanbevolen minimale beleggingshorizon bij dit beleggingsprofiel bedraagt 10 jaar.Het netto prognoserendement op langere termijn (dus na alle kosten) bij dit beleggingsprofiel bedraagt ca. 5,1% per jaar.

Offensief

U streeft naar vermogensgroei op lange termijn en om dit doel te bereiken bent u bereid een hoog risico met uw vermogen te lopen. U beseft dat uw vermogen in enkele achtereenvolgende jaren in waarde kan dalen, maar u weet dat u uiteindelijk goed wordt beloond voor de risico’s die u loopt. De aanbevolen minimale beleggingshorizon bij dit beleggingsprofiel bedraagt 12 jaar. Het netto prognoserendement op langere termijn (dus na alle kosten) bij dit beleggingsprofiel bedraagt ca. 6,2% per jaar.

Zeer offensief

U streeft naar vermogensgroei op lange termijn en om dit doel te bereiken bent u bereid een zeer hoog risico met uw vermogen te lopen. U beseft dat uw vermogen in enkele achtereenvolgende jaren sterk in waarde kan dalen, maar u bent vol vertrouwen dat daar ook jaren van forse waardestijgingen van het vermogen tegenover staan. De aanbevolen minimale beleggingshorizon bij dit profiel bedraagt 15 jaar. Het netto prognoserendement op zeer langere termijn (dus na alle kosten) bij dit beleggingsprofiel bedraagt ca. 7,4% per jaar.

Bandbreedtes van de beleggingsprofielen

De inrichting van een beleggingsportefeuille begint bij het vaststellen van de verhouding tussen aandelen (ookwel zakelijke waarden genoemd) en obligaties (ookwel vastrentende waarden genoemd). Dit wordt de “strategische vermogensverdeling” genoemd. De basis hiervan is het beleggingsprofiel, waarbinnen de financiële doelstellingen en risicobereidheid van een belegger in kaart zijn gebracht. Zo zal een offensief beleggingsprofiel veel aandelen-beleggingen bevatten, terwijl in defensieve beleggingsprofielen het accent met name op obligatiebeleggingen ligt. Met de juiste combinatie van beleggingscategorieën is een optimale verhouding tussen risico en rendement mogelijk. De strategische vermogensverdeling bepaalt voor meer dan 80% het uiteindelijke rendement van uw portefeuille. Het is dan ook goed om hier volop aandacht aan te geven. De strategische vermogensverdeling is een verdeling die voor langere periode vaststaat, hetgeen in feite al door het woord ‘strategisch’ wordt aangegeven.  In het volgende overzicht zijn de vetgedrukte percentages de percentages van de strategische vermogensverdeling per beleggingsprofiel. Als voorbeeld: in het beleggingsprofiel Matig Offensief zijn we voor 30% belegd in obligaties en voor 70% in aandelen. U ziet tevens de bandbreedtes waarbinnen de vermogensverdeling zich te allen tijde moet bevinden.  

Rendements- en risicokarakteristieken van de beleggingsprofielen

U ziet in de volgende figuur de rendements- en risicokarakteristieken van de diverse beleggingsprofielen op de korte termijn, ofwel de bandbreedtes waarbinnen het rendement zich – met een betrouwbaarheid van 95% – in enig (één) jaar zal kunnen bewegen. NB Deze informatie heeft betrekking op het verleden. Het geeft u een indruk van de beweeglijkheid van de rendementen op zeer korte termijn (zowel positief als negatief) bij de diverse beleggings-profielen van Index Capital volgens AFM/VBA methodiek.

Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook ’s avonds of in het weekend (wij vinden werken namelijk leuk). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!


Neem direct contact op

Index Capital

Paul Kramer

06-24555331 [email protected]

of stuur een bericht

  Contactgegevens

  Index Capital

  Index Capital Vermogensbeheer
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  076-7676555 [email protected]

  Vestigingen in Nederland

  Index capital - Vestiging Breda
  Breda (hoofdkantoor)
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Amsterdam
  Amsterdam (bezoekadres)
  Burg. Stramanweg 102
  1101 AA Amsterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Rotterdam
  Rotterdam (bezoekadres)
  Westblaak 180
  3012 KN Rotterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Utrecht
  Utrecht (bezoekadres)
  Weg der Verenigde Naties 1
  3527 KT Utrecht

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Den Haag
  Den Haag (bezoekadres)
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

  Route in Google Maps

  Vestigingen in België

  Index capital - Vestiging Antwerpen
  Antwerpen (bezoekadres)
  Noorderlaan 147
  2030 Antwerpen

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Brussel
  Brussel (bezoekadres)
  Avenue Louise 65
  1050 Brussel

  Route in Google Maps