Index Capital

Het is zo’n woord dat je af en toe voorbij ziet komen: dividendlekkage. U vermoedt dat u ermee te maken heeft, maar u weet niet precies hoe en wat. Remco Mattijssen legt uit.

Wat is dividendlekkage?

Dividendlekkage is dat deel van de dividendbelasting dat is ingehouden op uitgekeerd dividend door een beleggingsfonds en/of onderliggende aandelen (waar het beleggingsfonds  in belegt), dat niet terug te vragen is via een belastingaangifte. Het is strikt genomen dus geen dividend dat weglekt.   

Waaruit bestaat dividendlekkage?

Een dividendlek bestaat uit maximaal 2 delen:

 1. Dividendbelasting gelekt door de indexbelegging (hierna: ETF) zelf dat aandelen bezit.
  De bedrijven waarin de ETF belegt keren hun winst als dividend uit waarover belasting betaald dient te worden. Deze belasting wordt ingehouden nog vóórdat het wordt uitgekeerd aan de eindbelegger (u als klant).
 2. dividendbelasting van de eindklant wordt gelekt doordat de belastingen niet verrekend kunnen worden met de belastingaangifte of vergeten worden.

Wat is de oorzaak van dividendlekkage?

De oorzaak van het ontstaan van een dividendlek is het verschil in belastingtarieven die gelden voor dividend. Als u bijvoorbeeld een aandeel of beleggingsfonds uit de Verenigde Staten bezit, dan wordt er 30% belasting geheven op het dividend dat wordt uitgekeerd. Het dividend dat u ontvangt is dus het netto dividend.

Wanneer u de jaarlijkse belastingaangifte doet kunt u de rest vaak terugvragen. Dat is wel afhankelijk van welk belastingverdrag Nederland heeft met het desbetreffende land. Soms kunt u het gehele bedrag terugvragen, dan is er niets aan de hand. Lukt dat echter niet, spreken we van een dividendlek. U heeft dan kort gezegd te veel belasting betaald over het uitgekeerde dividend.

Ook kan er sprake zijn van een dividendlek als u aan indexbeleggen doet. U koopt die indexbeleggingen via een ETF in een beleggingsinstelling. Het kan dan zijn dat de beleggingsinstelling en de onderliggende aandelen allebei dividend uitkeren waar op beide ook dividendbelasting ingehouden wordt. 

Hoe gaat Index Capital met dividendlekkage in de portefeuilles om?

De etf’s waarin Index Capital belegt, hebben hun vestigingsplaats in Ierland of Luxemburg. Met beide landen heeft Nederland een verdrag waardoor er geen dubbele dividendbelasting geheven wordt. Op dit moment is het maximale tarief aan dividendbelasting 15%. Dit betreft dus de belasting over de dividenduitkering van de ETF aan de eindbelegger.

Index Capital heeft in haar beleggingsportefeuilles alleen ETF’s opgenomen die géén dividend aan de eindbelegger (u dus) uitkeren. Dit zijn de zogenaamde kapitaliserende / niet- uitkerende varianten (ook wel ‘accumulate’ genoemd). De in de ETF binnengekomen gelden worden herbelegd, er wordt geen uitkering gedaan. Op het gebied van de eindbelegger (u als klant) wordt er dan ook geen dividendbelasting ingehouden, de eindbelegger hoeft (en kan) daarmee niets terug te vorderen middels de belastingaangifte.

Waar wél dividendbelasting wordt ingehouden is in het fonds zelf. Als voorbeeld neem ik de iShares Core MSCI World ETF. Dit in Ierland gevestigd fonds ontvangt vele dividenden van de in de gevolgde index opgenomen bedrijven uit verschillende delen van de wereld. Ieder land hanteert eigen dividendbelastingtarieven, dit is ook in het land waar de ETF gevestigd is. Om deze dubbele belastingheffing te minderen zijn er afspraken tussen landen onderling gemaakt; zogenaamde verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Als een ETF in Ierland gevestigd is en het fonds ontvangt dividenden uit meerdere landen dan zijn er verschillende tarieven waartegen wordt afgerekend. Dit zijn internationale belastingverdragen tussen landen onderling.

Hoe groot is het dividendlek in de portefeuilles?

Een dividendlek is nooit een vast percentage van de portefeuille. Dit komt omdat de hoogte van dividenduitkeringen die bedrijven doen doorlopend wijzigt. Bedrijven zijn vrij om hun dividend aan te passen. Daarnaast kunnen landen nieuwe belastingverdragen sluiten. Voorbeelden waarom de hoogte van een eventueel dividendlek jaarlijks kan wijzigen.

Veel landen sluiten onderling belastingverdragen met elkaar. Dit is om een dubbele belastingheffing te voorkomen. Nederland, Ierland en de VS zijn erg actief met deze verdragen. 

Om het percentage ingehouden dividendbelasting te kunnen berekenen bieden de jaarverslagen van de desbetreffende ETF’s uitkomst. In het jaarverslag staat opgenomen welk totaalbedrag aan dividendbelasting is afgedragen. In deze jaarverslagen zijn ook de totale dividendopbrengsten opgenomen. Het gemiddeld percentage per ETF is na wat zoekwerk dan ook te berekenen. 

Het zal u wellicht verbazen dat het dividendlekkage niet zo groot is als dat sommige partijen ons proberen te doen laten geloven! In veel commerciële uitingen van partijen die pretenderen het dividendlek geheel te hebben gedicht wordt een dividendpercentage gebruikt van 15%.

Als ik de onderliggende percentages bereken van de ETF’s die Index Capital voert kom ik op zo’n 10% uit. De gemiddelde dividendopbrengsten in een wereldwijde portefeuille zijn op dit moment ca 2%. Het uiteindelijke dividendlek komt daarmee uit op ca. 0,2% op jaarbasis. En ja, dat wordt iets hoger wanneer dividenduitkeringen hoger worden, maar de dividendlekkage blijft hoe dan ook zeer beperkt.

Waarom kiest Index Capital niet uit het fondsaanbod die het dividendlek dichtzetten?

Dat doen wij om de volgende redenen:

 1. De huidige ETF’s die wij voeren zijn zeer kostenefficiënt (gemiddeld zo’n 0,12%), ETF’s die dividendlekkage voorkomen zijn vaak fors duurder.
 2. Onze ETF-selectie is een marktgewogen afspiegeling van de index, een aantal partijen die dividendlekkage tegengaan hanteren een gelijkgewogen index. Wij willen zoveel als mogelijk een index 1 op 1 volgen, waarbij een sector met meerdere kleinere bedrijven geen hogere weging kan krijgen. Daarom vallen gelijkgewogen produkten bij Index Capital af.
 3. Een aantal fondsen die het dividendlek proberen te dichten zijn slechts 1 x per dag te verhandelen. Een order dient al een dag van te voren ingelegd te worden en wordt tegen een vaststaande koers de andere dag verhandeld. Wij vinden dit een groot nadeel wat niet opweegt tegen de beperkte opbrengst die daar tegenover staat.


Samengevat

(Het voorkomen van) dividendlekkage is een belangrijk onderdeel van de selectie van onze indexbeleggingen. Maar er zijn meer belangrijke selectiecriteria en soms wegen die zwaarder. Met Index Capital als vermogensbeheerder weet u dat wij op basis van veel overwegingen altijd voor u de meest optimale keuzes maken. 

Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook ’s avonds of in het weekend (wij vinden werken namelijk leuk). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!


Neem direct contact op

Index Capital

Hans Dubbeldam

06-28332190 [email protected]

of stuur een bericht

  Contactgegevens

  Index Capital

  Index Capital Vermogensbeheer
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  076-7676555 [email protected]

  Vestigingen in Nederland

  Index capital - Vestiging Breda
  Breda (hoofdkantoor)
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Amsterdam
  Amsterdam (bezoekadres)
  Burg. Stramanweg 102
  1101 AA Amsterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Rotterdam
  Rotterdam (bezoekadres)
  Westblaak 180
  3012 KN Rotterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Utrecht
  Utrecht (bezoekadres)
  Weg der Verenigde Naties 1
  3527 KT Utrecht

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Den Haag
  Den Haag (bezoekadres)
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

  Route in Google Maps

  Vestigingen in België

  Index capital - Vestiging Antwerpen
  Antwerpen (bezoekadres)
  Noorderlaan 147
  2030 Antwerpen

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Brussel
  Brussel (bezoekadres)
  Avenue Louise 65
  1050 Brussel

  Route in Google Maps