Index Capital

De meeste mensen die Index Capital kennen, weten dat wij een groot aantal criteria hanteren waar een tracker (ook wel aangeduid als een Exchange Traded Fund/ETF) aan dient te voldoen om in onze portefeuilles opgenomen te kunnen worden. Eén van de onderdelen uit het Index Capital selectieproces die ik wil toelichten is de ‘tracking difference’. Klinkt interessant! En dat is het ook. Maar wat is nu eigenlijk een ‘tracking difference’?

De tracking difference is het verschil tussen de ETF en de gevolgde index. Het verschil geeft eenvoudigweg de interne kosten weer voor het aanhouden van de ETF in de portefeuille. Stel dat een bepaalde index, bijvoorbeeld de AEX in enig jaar met 5% gestegen is en de ETF die deze index volgt met 4,75%. We spreken dan van een tracking difference van 0,25%. Dit zijn dus de interne kosten voor het aanhouden van deze ETF in de portefeuille.

Welke interne kosten/opbrengsten zorgen voor het verschil tussen het rendement van de ETF en het rendement van de gevolgde index?

Lopende kosten

Het belangrijkste onderdeel wat het rendement van een ETF beinvloedt is de factor ‘Lopende Kosten’. Voorheen werden de lopende kosten uitgedrukt als de TER (total expense ratio). Door meerdere meetmomenten per jaar is de huidige methode van de ‘Lopende Kosten’ veel nauwkeuriger. Lopende kosten gaan direct ten laste van het rendement van de ETF. Bij ‘Lopende Kosten’ dient u te denken aan bijvoorbeeld de vergoeding aan de manager van de ETF, 

Transactie- en herbalanceringskosten 

Soms wordt het ene bedrijf vervangen door het andere bedrijf in een index, bijvoorbeeld omdat het ene bedrijf meer in de index thuishoort dan het andere omwille van de waarde van de totale uitstaande aandelen, of omdat bijvoorbeeld het ene bedrijf meer duurzaam is dan het andere bedrijf. Hiermee zijn periodieke transactie-en herbalanceringskosten gemoeid. Het besluit of een bedrijf wel of niet wordt opgenomen/verwijderd in/uit een index wordt aan de hand van strenge en transparante criteria bepaald door de maker van een index. Enkele bekende makers van indices zijn MSCI en FTSE.

Kasgeld

Een ETF kan in bepaalde perioden kasgeld aanhouden als gevolg van het bovengenoemde herbalanceringsproces wanneer er verschil zit in de tijd waarin het ene bedrijf wordt verwijderd en het andere bedrijf in de index wordt opgenomen. 

Herinvesteringsaannames

Herinvesteringsaannames tussen de index en de ETF hebben ook invloed op de tracking difference. De index kan er bijvoorbeeld vanuit gaan dat dividenden direct geïnvesteerd worden op de ex-dividend datum, terwijl de ETF moet wachten totdat het dividend daadwerkelijk is uitbetaald ivm een administratief proces voordat het kan herinvesteren. Hierdoor ontstaat vaak een tijdelijke verwijdering ten opzichte van de index.

Dividendbelasting

Fiscale behandeling van dividenden kan de tracking differencebeïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ETF’s waar een fiscale structuur omheen gebouwd is en die leidt tot een positieve invloed op de tracking difference. 

Securities lending

In tegenstelling tot het voorgaande zorgt een ETF met securities lending juist voor opbrengsten. ETFs kunnen een extra rendement behalen door (een deel) van hun effecten in de portefeuille uit te lenen tegen een vergoeding. De vergoeding komt ten goede aan de ETF. Deze vergoeding draagt bij tot het verkleinen van het verschil ten opzichte van de index. 

Het mag duidelijk zijn dat wij streven naar ETF’s die een zo laag mogelijke tracking difference hebben. Kosten hebben immers direct een negatieve invloed op het beleggingsrendement. Het blijft essentieel om ETF’s te selecteren die dezelfde risico’s/voorwaarden hebben als gelijksoortige andere ETF’s. De ETF met de laagste trackingdifference is per definitie dus niet de beste/veiligste! Index Capital heeft in haar portefeuilles op dit moment een gemiddelde trackingdifference van zo’n 0,16%.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ik vertel het u graag!

Remco Mattijssen 
+31 76 76 76 388

Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook ’s avonds of in het weekend (wij vinden werken namelijk leuk). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!


Neem direct contact op

Index Capital

Paul Kramer

06-24555331 [email protected]

of stuur een bericht

  Contactgegevens

  Index Capital

  Index Capital Vermogensbeheer
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  076-7676555 [email protected]

  Vestigingen in Nederland

  Index capital - Vestiging Breda
  Breda (hoofdkantoor)
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Amsterdam
  Amsterdam (bezoekadres)
  Burg. Stramanweg 102
  1101 AA Amsterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Rotterdam
  Rotterdam (bezoekadres)
  Westblaak 180
  3012 KN Rotterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Utrecht
  Utrecht (bezoekadres)
  Weg der Verenigde Naties 1
  3527 KT Utrecht

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Den Haag
  Den Haag (bezoekadres)
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

  Route in Google Maps

  Vestigingen in België

  Index capital - Vestiging Antwerpen
  Antwerpen (bezoekadres)
  Noorderlaan 147
  2030 Antwerpen

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Brussel
  Brussel (bezoekadres)
  Avenue Louise 65
  1050 Brussel

  Route in Google Maps