Index Capital

Kosten zijn van belang. Of u nu een auto koopt of een beleggingsstrategie kiest, de verwachte kosten vormen waarschijnlijk een essentiële factor bij het nemen van een belangrijke financiële beslissing.

Bij het nemen van dergelijke beslissingen stellen we ons vertrouwen in allerlei informatie over de kosten. Wanneer u bijvoorbeeld een auto koopt, zal de catalogusprijs een indicatie zijn voor de prijs die u voor de auto zult moeten betalen. Maar de catalogusprijs is slechts een onderdeel van de totale kosten van het bezit van een auto. Andere aspecten, zoals btw, verzekeringskosten, te verwachten onderhoudskosten en de mogelijke kosten van onverwachte reparaties, moeten ook in overweging worden genomen. Sommige van deze kosten zijn eenvoudig te achterhalen, maar andere zijn moeilijker in te schatten. Zo dient ook bij het beleggen in fondsen rekening te worden gehouden met verschillende factoren om te beoordelen hoe kosteneffectief de belegging is.

Doorlopende kosten
Allerlei kosten verlagen het nettorendement voor beleggers. Een belangrijke kostenpost is de doorlopende kosten. Net als de catalogusprijs van een auto geven de doorlopende kosten een goede indicatie van de prijs die u voor een beleggingsstrategie zult moeten betalen. Figuur 1 legt het belang van kosten uit en laat zien hoe hoge kosten het resultaat beïnvloeden.

Figuur 1.          Hoge kosten drukken het resultaat, US Equity Mutual Fund Winnaars en Verliezers op basis van kostenratio (%)

Uit deze gegevens blijkt dat Amerikaanse beleggingsfondsen die gemiddeld meer kosten in rekening brengen (kostenratio), minder vaak een outperformance hebben laten zien. Over een periode van 15 jaar tot en met 2016 heeft slechts 9% van de duurste aandelenfondsen beter gepresteerd dan de benchmark. Deze gegevens tonen aan dat een hoge kostenratio nadelig kan zijn voor beleggers, vooral op de langere termijn. Voor een belegger betekent een kostenratio van 0,25% versus 0,75% een besparing van € 5.000 per jaar bij een belegging van € 1 miljoen. Zoals Figuur 2 illustreert, heeft dit een werkelijke impact op de langere termijn.

Figuur 2.          Hypothetische groei van 6% op een bedrag van € 1 miljoen, na aftrek van kosten

Hoewel de doorlopende kosten een belangrijk gegeven is voor een belegger, wegen de ‘totale kosten van het bezit’ het zwaarst bij het inschatten van de werkelijke kosten van een beleggingsstrategie. Net zoals dit het geval is bij de aanschaf van een auto, geven de totale kosten van het bezit meer inzicht in het geheel dan één kostenaspect. Er wordt gekeken naar aspecten die direct waarneembaar zijn, zoals de doorlopende kosten, maar ook naar aspecten die moeilijker zijn in te schatten, zoals transactiekosten en de impact van belastingen. Het is belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van deze en andere kosten, en dat ze beseffen dat de doorlopende kosten, hoewel die nuttige informatie bevat, niet een allesomvattende factor is die de totale kosten van het bezit weergeeft.

Transactiekosten

De doorlopende kosten bevat bijvoorbeeld (onder andere) de managementfee, administratiekosten en kosten voor de aandeelhoudersrapportage, maar niet de potentieel aanzienlijke kosten die voortkomen uit de effectentransacties van het fonds. De totale transactiekosten worden bepaald door de omvang van de transactie, de omloopsnelheid, en de kosten per transactie. Als een beheerder buitengewoon veel transacties uitvoert, zal het rendement worden aangetast door kosten als provisie- en transactiekosten. Deze impact is te vergelijken met ons voorbeeld over de auto waarbij de bestuurder veel te hard remt of te snel optrekt. Door regelmatig op deze wijze te handelen, terwijl daar geen noodzaak toe is, zal uw auto aan meer slijtage onderhevig zijn en meer brandstof verbruiken. Deze handelingen kunnen de totale kosten van het bezit verhogen. Door weinig te handelen in een portefeuille, flexibel te blijven en alleen te handelen wanneer nodig en zinvol, kunnen de totale transactiekosten beperkt blijven en de totale kosten van het bezit worden verminderd. 

Conclusie

De totale kosten van het bezitten van een fonds zijn moeilijk in te schatten. Hiervoor is een grondig inzicht in de kosten vereist en moet men verder kijken dan alleen maar naar de kostenratio. Een goede adviseur kan beleggers helpen om verder te kijken dan één kostenaspect en om de totale kosten van een beleggingsportefeuille te beoordelen.

Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook ’s avonds of in het weekend (wij vinden werken namelijk leuk). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!


Neem direct contact op

Index Capital

Hans Dubbeldam

06-28332190 [email protected]

of stuur een bericht

  Contactgegevens

  Index Capital

  Index Capital Vermogensbeheer
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  076-7676555 [email protected]

  Vestigingen in Nederland

  Index capital - Vestiging Breda
  Breda (hoofdkantoor)
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Amsterdam
  Amsterdam (bezoekadres)
  Burg. Stramanweg 102
  1101 AA Amsterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Rotterdam
  Rotterdam (bezoekadres)
  Westblaak 180
  3012 KN Rotterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Utrecht
  Utrecht (bezoekadres)
  Weg der Verenigde Naties 1
  3527 KT Utrecht

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Den Haag
  Den Haag (bezoekadres)
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

  Route in Google Maps

  Vestigingen in België

  Index capital - Vestiging Antwerpen
  Antwerpen (bezoekadres)
  Noorderlaan 147
  2030 Antwerpen

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Brussel
  Brussel (bezoekadres)
  Avenue Louise 65
  1050 Brussel

  Route in Google Maps