Index Capital

Geregeld krijgen wij de vraag of het nu een goed moment is om in aandelen te stappen of dat het wellicht het moment is om juist uit de aandelenmarkten te stappen. Is het dan verstandig om dat in één keer te doen of juist gefaseerd over meedere momenten. Wij geven u hieronder meer inzicht hoe wij denken over instappen in een stijgende beurs of het tijdelijk uitstappen. Zoals u weet doen wij niet aan voorspellingen en timing. Vele (wetenschappelijke) onderzoeken wijzen juist uit dat rendement gemaakt wordt in een langere periode dat u belegd bent in een wereldwijd gespreide markt. Index Capital zal daarom nooit op basis van de ‘waan van de dag’ besluiten om uit de markt te stappen. Het gaan beleggen op de beurs doet u voor een langere periode en daarom is het in- en uitstappen voor Index Capital ondergeschikt aan de periode dat u werkelijk belegd bent.

Om toch enigszins een houvast te hebben of aandelen goedkoop of duur zijn is er een simpele inschattingsmethode gebaseerd op de koers/winstverhouding van aandelen. Deze biedt geen zekerheid maar kan wel voor enig comfort zorgen.

Allereerst; wat is een koers-winstverhouding? De koers-winstverhouding wordt berekend door de prijs van het aandeel te delen door de winst per aandeel. U krijgt hierdoor een idee van wat een belegger betaalt voor elke euro winst die het bedrijf dat het aandeel uitgeeft, maakt. Stel dat de koerswinstverhouding 16 is, dan betekent dit dat de winst die bedrijven per aandeel behalen 1/16e deel is van de koers van hun aandeel, in dit voorbeeld dus 1/16 = 6,25% winstverwachting per jaar.

Het gewogen historisch gemiddelde van de hele markt (MSCI ACWI index) over de afgelopen 20 jaar ligt op 16 (zie bovenstaande grafiek). Dit is de koers-winstverhouding van de gehele markt, dus het gewogen gemiddelde van de koers-winstverhoudingen van alle beursgenoteerde bedrijven samen in deze index. Het gewogen huidig gemiddelde van de hele wereldwijde markt ligt momenteel op 16,91. Dit is dus dicht aan het gemiddelde. Gelet op onderstaande inschattingsmethode is de aandelenmarkt met de huidige koerswinstverhouding de aandelenmarkt koopwaardig. 

Hoe ziet de inschattingsmethode er uit?

1.    De koerswinstverhouding is 15 of lager
U kunt zonder schroom instappen. De beurs kan dalen op korte termijn, echter de kans is groot dat u op de langere termijn (7-10 jaar) behoorlijke rendementen maakt


2.    De koerswinstverhouding ligt tussen 15 en 20
U kunt gewoon instappen. Voor uw eigen gemoedsrust wellicht gefaseerd. Bijvoorbeeld in 2 of 3 keer op een vooraf vastgesteld moment. Zo blijft u de markt net als wij rationeel benaderen. Op de langere termijn zal het instapmoment minder invloed hebben op het uiteindelijke rendement. De kans dat de beurs op korte termijn daalt is zeker aanwezig, echter deze daling heeft zoals gezegd niet zoveel effect op het langetermijnrendement van uw portefeuille.

3.    De koerswinstverhouding ligt tussen 20 en 25
Omdat er een gerede kans bestaat dat de koersen op korte termijn kunnen dalen kan het verstandig zijn om het instappen te spreiden over 4 tot 5 momenten. 

Bovenstaande methode geeft geen enkele garantie. Het geeft een belegger wellicht wel gemoedsrust in tijden dat een beurs is gestegen. Zoals u weet benadert Index Capital marktontwikkelingen (dalingen en stijgingen) rationeel. Wij pretenderen op basis van veel wetenschappelijk onderzoek de marktbewegingen niet te kunnen voorspellen. Beursstijgingen- en dalingen volgen elkaar op, niemand weet wanneer. Wat wij wel weten is dat een belegger met een langere beleggingshorizon (7-10 jaar) met een goed gespreide portefeuille beloond zal worden voor het beleggen op aandelenmarkten. Het belang van het moment van aankoop zal gedurende de jaren afnemen, het vervaagt in het totale gemiddelde rendement over de beleggingsperiode. 

Financiële markten zijn onvoorspelbaar en wispelturig op de korte termijn. Gespreid instappen is daarom niet de heilige graal.
Er kleven zeker nadelen aan. Immers bij gespreid instappen mist u bij een stijgende beurs een deel van de winst. Bij lage koerswinstverhoudingen (onder de 15) is het rationeel bezien niet doordacht om geleidelijk in te stappen. Echter, vanuit het oogpunt van een startende belegger bezien, is het voor de gemoedsrust een optie om geleidelijk, op vooraf vastgelegde momenten, de aankopen plaats te laten vinden. De aankoopprijs wordt hiermee gemiddeld. Nogmaals; bij een langjarige beleggingshorizon maakt het instapmoment niet zoveel verschil.

Soms wordt ons ook het tussentijds uitstappen voorgelegd door onze klanten. Om op een later tijdstip; ‘als de markt weer wat gedaald is’ opnieuw in te stappen. Wat wij daarvan vinden? Ook deze vraag benaderen wij rationeel. Een uitstapmoment wordt weer opgevolgd door een instapmoment. Twee keer dient er een juist timingsmoment te worden gekozen. Dit zorgt voor een vergrote kans op het missen van het uiteindelijke marktrendement. Immers, U kan zomaar een hele goede beursdag missen die een grote bijdrage kan hebben in het uiteindelijke jaarrendement. Daarnaast zorgen onnodige transactiekosten voor een lager rendement. 

Het team van Index Capital wisselt graag met u van gedachten over het te volgen beleggingsbeleid en wat u passend vindt binnen uw persoonlijke situatie.

Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook ’s avonds of in het weekend (wij vinden werken namelijk leuk). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!


Neem direct contact op

Index Capital

Hans Dubbeldam

06-28332190 [email protected]

of stuur een bericht

  Contactgegevens

  Index Capital

  Index Capital Vermogensbeheer
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  076-7676555 [email protected]

  Vestigingen in Nederland

  Index capital - Vestiging Breda
  Breda (hoofdkantoor)
  Marksingel 2f
  4811 NV Breda

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Amsterdam
  Amsterdam (bezoekadres)
  Burg. Stramanweg 102
  1101 AA Amsterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Rotterdam
  Rotterdam (bezoekadres)
  Westblaak 180
  3012 KN Rotterdam

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Utrecht
  Utrecht (bezoekadres)
  Weg der Verenigde Naties 1
  3527 KT Utrecht

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Den Haag
  Den Haag (bezoekadres)
  Oude Middenweg 17
  2491 AC Den Haag

  Route in Google Maps

  Vestigingen in België

  Index capital - Vestiging Antwerpen
  Antwerpen (bezoekadres)
  Noorderlaan 147
  2030 Antwerpen

  Route in Google Maps
  Index capital - Vestiging Brussel
  Brussel (bezoekadres)
  Avenue Louise 65
  1050 Brussel

  Route in Google Maps